Mahmud Efendi Hazretlerini Tanıyalım! (Kendi Sesinden Sohbetiyle)

Mahmud Efendi Hazretlerini Tanıyalım! (Kendi Sesinden Sohbetiyle)

Bir Alimin Ölümü Alemin Ölümü Gibidir…

Kutbü’l-ektâb, Ğavsü’l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân’a vâsıl olmuştur.

Allâh-u Teâlâ, kendisine fevka’t-tecellîler ihsân eylesin ve azîz rûhunu Silsile-i Aliyye-i Nakşibediyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye ricâlinin ervâh-ı tayyibelerine ilhâk eylesin. Âmîn! Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınan Namaz ile Sakızağacı Şehitliği’nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilmiştir.

Rûh-ı şerîfi için üç İhlâs-ı Şerîf ile birlikte el-Fâtiha.